2 תשובות
אני חושבת שיש לך רצף כי אין הפסקה של יום בין שתי תעודות המחלה. זה שהיית כמה שעות לדעתי לא אומר כלום.
ענת עמרני, עו"ד מומחית סטיפס
בס"ד

ערב טוב

עפ"י חוק דמי מחלה, עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה זכאי לקבל ממעבידו דמי מחלה כדלקמן:-עבור היום הראשון-העובד אינו זכאי לתשלום, עבור היום השני והשלישי זכאי ל-37.5% מהשכר הרגיל. החל מהיום הרביעי זכאי ל-75.0% מהשכר הרגיל.
בגין כל חודש עבודה-זכאי העובד ל- 1.5 ימי מחלה עד לתקרת לצבירה של עד 90 ימי מחלה. חישוב דמי מחלה-בגין כל תקופת מחלה בנפרד, דהיינו היעדרות של ימים בודדים שאינם ברצף לא תזכה העובד בתשלום כלל.
עפ"י הוראות חוק דמי מחלה, העובד אינו זכאי, בסיום יחסי עובד מעביד, לתמורה בגין ימי מחלה שלא נוצלו. עם זאת, ישנם הסכמים קיבוציים בהם נקבעה תמורה לדמי מחלה שלא נוצלו.
במקרה שלנו, איני רואה כאן משום הפסק-הרצף נמשך. וזה קורה עפ"י הדוגמא. שלפיה, אדם סיים מחלה ושב לעבודתו ותוך כדי שוב חש ברע ומקבל שוב חופשת מחלה-טבעי ואין לדעתי בזה כל בעיה או אי-רציפות כלשהי.

ברכה והצלחה