13 תשובות
אהרוג אבל הרוב רושמים יהרוג
אהרוג
אהרוג..
אהרוג.
יהרוג זה רק בגוף שני, זאת אומרת, *הוא* יהרוג.
Aro
אהרוג
כשאת מדברת על פועל שתעשי בעתיד, זה תמיד עם א' בהתחלה
אלך
ארוץ
אהרוג, יהרוג זה שיבוש לשון
אהרוג
אני אהרוג
הוא יהרוג
אהרוג
זה לא משנה אם את בת גם בזכר זה אהרוג ולא יהרוג, הרבה מדברים ככה אבל זו טעות כמו שאומרים אני ילך אבל זה צריך להיות אלך.