2 תשובות
נכנסים לאלבום ועושים למעלה מחק אלבום..
ניכנסים לאלבום אז לעריכת אלבום
ואז הוא שואל אותך לערות אותו או משהו כזה ולמטה יש מחיקת אלבום