תשובה אחת
אם הפרופיל שלך הוא בפורמט החדש, עליך להכנס לתמונה, ומימין למעלה יש סימן של חץ הפונה כלפי מטה ושל "שמש". לחצי עליהם, יופיע חלון, שם קיימת האופציה של מחיקת התמונה.

בנוגע לתמונה המתוייגת - יש לך אפשרות לשמור את התמונה אצלך במחשב ולאחר מכן להעלות אותה לאחד האלבומים שיש לך בפרופיל, יש לך אפשרות להפוך אותה לתמונת פרופיל (דרך החץ והשמש שהסברתי לך קודם לכן, ובחירה באופציה של "תמונת פרופיל") ויש לך אפשרות לעשות לך share כך שהתמונה תופיע אצלך בקיר / wall.
באותו הנושא: