תשובה אחת
לא אבל כמו שמפגרים אמריקאים בארצות הברית גם אתה מפגר יהודי כאילו שיא הטמטום אה
אנונימית