3 תשובות
כי אין להם בי"ס ביום ראשון 3:
כי אצלם ביום שבת זה חופש וביום ראשון גם
כי זה לפי הדת הנוצרית.