2 תשובות
היסטוריה 75, עברית 90 ומתמטיקה לא נבחנתי
לשון 93 וסופי 97
היסטוריה 98 וסופי 99