תשובה אחת
כי זה תפקיד לוחמה. כל תפקיד לוחמה הוא מסוכן באיזושהי מידה