תשובה אחת
פרופיל 64 ומעלה, וללא סעיפים פוסלים ליעד זה.