2 תשובות
כן. את מתנדבת שלוש במקום שנתיים. יש גם התנדבותי שזה יחידות מובחרות שהם חותמים עוד קבע, וגם שהם מוותרים על חוקי מטכ"ל (לישון פחות משש שעות, פחות אוכל וכד').
כן. נשים מתנדבות לקרבי והן חותמות על דין אישה כדין גבר לשירות של 32 חודשים (שירות גברים קוצר לאחרונה מ-36 חודשים ל-32 חודשים).
באותו הנושא: