3 תשובות
שואל השאלה:
כן לזה שהיא מקבלת משכורת כמו של לוחמים או כן לזה שהיא מקבלת משכורת של תומכת לחימה?
אנונימית
אם היא תומכת לחימה משמע מקבלת משכורת של תומכת לחימה.. לא כזה מסובך.
לוחמים