תשובה אחת
אם הם עובדים באותו מקום, אותו דרגה ואותו וותק הם אמורים לקבל אותו דבר. (אבא שלי עובד שם)...