3 תשובות
מהנדס הרבה הרבה יותר
שני מקצועות לא קשורים אחד לשני בכלל, אני מניחה שהם מרוויחים פחות או יותר סביב אותו סכום.
*אני חושבת* שמהנדס.