6 תשובות
12
עד 12
12,
יש 24 שעות ביממה,
עד שתיים עשרה זה נחשב בוקר, ומשתיים עשרה זה צהריים עד השעה 00:00.

00:01-12:00 - בוקר
12:01-00:00 - צהריים&לילה
12 בבוקר.
עד 12:00.