תשובה אחת
ההבדל הוא בצמיגות השמן ובתגובה שלו לחום. הטמפרטורה והמהירויות של מנוע 4 בוכנות גבוהות יותר משל קטנוע 2 בוכנות ולכן לחץ השמן שם יותר גבוה והשמן צמיג מעט יותר על מנת שיעמוד בלחצים ובטמפרטורות של המנוע.
הכל צריך לעבוד לפי הוראות יצרן כי יש הבדלים גם בין מנועים מאותו סוג.
line:445