4 תשובות
אני חושבת ש-5 יחידות בשניהם.
אני לא בטוחה אבל לפי ההיגיון.
אנגלית בטול 4
מתמטיקה או 3 או 4
באנגלית- 5
מתמטיקה-3
אנונימית
מתמטיקה 3
אנגלית 5 נראלי
אנונימית