תשובה אחת
בכללי כן. אך יהיו מקומות עבודה שידרשו הכשרה צבאית כדי להתקבל לעבודה כמו עבודות אבטחה וביטחון כלליים או אצל משרדי הממשלה בתפקידים מבצעיים.