תשובה אחת
תלוי איזה נזקים ומה רשום בפוליסה.
באותו הנושא: