2 תשובות
אם פנית אליו וזה לא טופל, שלב שני הוצאת מכתב שמפרט את הטענות
כמו שאמר העונה מעליי,
--
ורק שתדע, זאת עילה לתביעה. הוא יכול להסתבך..