8 תשובות
עשיתי בשני תורים אבל אפשר גם באחד..
אנונימי
המדידות זה ששמים לך חומר ירוק מוזר שמתקשה על השיינים? אם כן אז עושים את שתי הלסתות בתור אחד
עשיתי בתור אחד
עשיתי בתור אחד
אני עשיתי בתור אחד
בתור אחד, זה ממש מהר.
באותו הנושא: