6 תשובות
בשביל למדוד משקל מאזניים.
ומסה אני לא בטוחה..
את המשקל מודדים בעזרת מאזני קפיץ או דינמומטר - מכשיר שהוא בעיקרו קפיץ הנמתח באופן יחסי לכוח המופעל עליו. לעומת זאת, את המסה מודדים באמצעות מאזניים - מכשיר המשמש להשוואה בין מסתו של גוף למסה ידועה מראש
מתוך ויקיפדיה.
ד"ר בראייקיו
בשביל משקל משתמשים במשקל קפיצי,
ובמסה זה במאזניים ואבני מסה.
מסה- מאזניים (עיקרון השוואה בין גופים), ומשקל- מד כוח (מכשיר עם קפיץ, תחפשי תמונות בגוגל להמחשה).
אני לא בטוח שהתשובות שנתנתו לך כאן לגמרי מדויקות. הכל תלוי בהגדרה של מה זה מסה ומה זה משקל. מסה היא מושג אוניברסלי שבאה להסביר כמה חומר יש ביחידת נפח מסוימת. מסה לעולם לא משתנה, על כדור הארץ, בחלל או על כוכבים אחרים. מסה נמדדת בק"ג (לא להתבלבל עם משקל - אני תיכף אסביר) והיא נשארת קבועה בכל מקום. משקל הוא כח שנמדד בניוטונים. משקל הוא מסה כפול כח הכבידה. על כדור הארץ כח הכבידה נשאר דיי קבוע בכל מקום לכן אנו אומרים שכח הכבידה הוא G=1 ואז אין שינוי מספרי בין מסה למשקל. אבל אם תצא מספיק רחוק לחלל, כח הכבידה שם הוא כמעט 0. שים לבד כי המסה שלך לא משתנה. היא תישאר 60 ק"ג לדוגמה. אבל המשקל שלך יהיה 0. על הירח כח הכבידה הוא בערך 1/3 מאשר על כדור הארץ, לכן אם המסה שלך היא 60 ק"ג, על הירח אתה תשקול 20 ניוטון.
אני לא יודע מאיפה הביאו את הרעיון שמודדים משקל עם מאזניים ומסה עם משקל קפיצי. כמו שאמרתי, על כדור הארץ אין הבדל ביניהם. מאזניים משווים בין מסות בעוד שמשקל מודד מסה בעזרת השוואה להתקווצות הקפיצים בגלל הכל שהמשקל שלנו מפעיל עליהם (כל הכבידה הופך את המסה שלנו לכח)
בשביל למדוד מסה משתמשים במאזניים,
בשביל למדוד משקל מודדים ע"י מד כוח.