2 תשובות
כן. ואת החלק הצהוב של הקליפה כי החלק הלבן מר חח
באותו הנושא: