2 תשובות
מגן זה ציון מגן שמוכלל משתי המבחני מתכונת ואני חושבת שגם מההערכת מורה. הציון מגן מגן עליך בבגרות. אם נגיד בבגרות באנגלית תקבל 56, והציון מגן שלך יהיה 80, אז עושים ממוצע ביניהם - והממוצע יהיה הציון הסופי שלך בבגרות.
כמו שזה נשמע, אתה עובר מתכונות כדי לקבל ציון "שיגן" עליך בבגרות, אם תיפול ותקבל ציון לא טוב. (50% מגן ו-50% בגרות בסופי)