6 תשובות
שאין לך ביטחון עצמי
שאתה חסר ביטחון?
שאתה חסר ביטחון, שאין לך דימוי עצמי או שסתם מחמיאים לך
או שאתה אומר את זה סתם או שהבטחון העצמי שלך נמוך..
אתה לא מאמין לאנשים, נחיתי ובטחון עצמי נמוך
אנונימית
אין לך ביטחון עצמי מאמי..
באותו הנושא: