תשובה אחת
תלך לחנות אופניים עדיף ושם יגידו לך אנחנו לא מבינים בזה
באותו הנושא: