תשובה אחת
וולט זה לא הכמות של הסוללה
יכול להיות סוללה עם מיליון וולט ואחת עם וולט אחד ועדיין הם יגמרו באותו הזמן
47