תשובה אחת
זה לא משנה כי כמעט בטוח שמייצרים באותו מקום עם שם שונה אז מה שיותר זול