3 תשובות
זה לא שמשרד החינוך נותן חופש, זה הבית ספר מה שהוא מחליט.
וברוב המקרים הוא נותן חופש יום לפני בגרות.
בדרכ כלל כן (: