6 תשובות
לא, גם הפרח לא יצטרף למכסת הפרחים שלך.
לא זה אנונימי
אנונימית
לא. וזה גם לא מוסיף את הפרח למשתמש שלך:\
שואל השאלה:
הא אוקי
אנונימי
לא