8 תשובות
לא
לא, אלא אם כן אתה מערכת סטיפס
מבחינת משתמשים, אין יכולת אלא אם כן אתה מתחבר ממערכת סטיפס.
אם אתה מתכוון בכלליות, אפשרי.
לא, המערכת עצמה יכולה בלבד וזהו.
לא, רק מערכת סטיפס יודעת.
באותו הנושא: