5 תשובות
תהיו מעניינים באנונימי.
לרשום "תיהיו" זה כתיב מלא, ורק ילדים ביסודי רושמים כך.
תהיו
תהיו מעניינים באנונימי
תהיו מעניינים באנונימי..
תהיו מעניינים באנונימי