תשובה אחת
זה רק בשנה של הגיוס שולחים את זה לא אחרי הצו ראשון