2 תשובות
לא אבל את יכולה להתקשר ולדחות אולי ידחו לך