4 תשובות
2-4 חודשים.
3-4 וחצי חודשים בערך.
קיבלתי אחרי 4 חודשים
3 חודשים.