2 תשובות
אין לך יותר מידי דברים לעשות או לשכנע אותם או לעשות בלי לשאול או לרדת מזה
תציעי תמורה (ציון טוב או משהו כזה)