8 תשובות
16, אבל צריך תעודת זהות
שואל השאלה:
אוקיי, תודה.
16 עם תעודת זהות.
מגיל 16 + תעודת זהות.
16 כשיש תעודת זהות
אנונימית