2 תשובות
בבנק, אבל בלי קשר הבנק חייב לעדכן אותך טלפונית בזה.
יש שני מצבים:
1. השיק הופקד וחזר מסיבה כלשהי. לדוג': אין כיסוי, חסרה חתימה וכו'.
2. השיק לא הופקד, כלומר, לא ביצעו בבנק את פעולת ההפקדה.

אם זה מסיבה 1, השיק צריך להיות אצל מי שרשם אותו.
אם זה מסיבה 2, זה צריך להיות בבנק בו הפקדת, קח את ספח ההפקדה (שנתלש ממעטפת השירות) גש איתו לסניף ותבקש לברר מדוע לא הופקד.

בהצלחה:)