תשובה אחת
אני יודע שיש בקניון איילון בקומה למעלה לפני יס פלאנט.