4 תשובות
פרשנו רעבתן שבדבש נתבער ונשרף


(אאל"ט זה מובא ע"י הרמב"ן).
תשאלי את נדיב אבידן
ילד כותב בתוך דלי