2 תשובות
יש hallak בערבית שפירושה קושי
מכיר מילה כזאת ב--תורכית ופירושה----- אנשים