8 תשובות
שיחות נפש.
ראשי תיבות
שיחות נפש
שחנש- שיחת נפש
שחנשים- שיחות נפש
שיחות נפש
שיחות נפש
שיחות נפש
שיחות נפש.
שיחות נפש
זה ראשי תיבות.
ההמצאה הכי מוזרה אבר