10 תשובות
שיחת נפש
שיחת נפש
שיחת נפש
שיחת נפש
שיחת נפש.
שיחת נפש
שיחת נפש, לרוב כותבים את זה שחנ"פ
שיחות נפש
שיחת נפש ויש כאלה שאומרים גם שזה שיחת נשים