7 תשובות
שיחת נפש
שיחת נפש
שיחת נפש.
שיחת נפש.
שיחת נפש
שח=שיחה
נש=נפש
שיחת נפש.