תשובה אחת
אם הוא מסווג, אנחנו לא יודעים מה התפקיד. בדרכ תפקידים מסווגים מתקבלים על ידי הצלחה במיונים לפני וקבא ודפר גבוהים.