תשובה אחת
כן ברור, כל עוד יש לך לפחות פרופיל מינימלי לגיוס צבאי את יכולה לשרת כמש"קית ת"ש (45 ומעלה). ולך יש פרופיל בינוני של 72.

תפקיד מש"קית ת"ש הוא תפקיד משרדי שאינו מערב פעילות פיזית מרובה ולכן לא צריך אליו פרופיל גבוה אלא רק פרופיל מינימלי המאפשר גיוס ומעלה.
רוקיסט מומחה סטיפס