תשובה אחת
השיבוץ לתפקיד במנילה ניתן בעקבות יום המא"ה והתבלטות בתכנים הרלוונטיים לתפקיד. תנאי הקבלה הבסיסיים הם קב"א 51 ופרופיל 64 ומעלה. ישנם ימי מיון לתפקיד.
רוקיסט מומחה סטיפס
באותו הנושא: