6 תשובות
75-80
75-80
אבל אני ממש לא בטוחה
נראלי 80 או 75
80+-.
75-80