18 תשובות
5 יחידות
להיות בארבע ולקבל ציונים גבוהים
אנונימית
להיות ב4
40-50 זה נכשל אז להיות בארבע ולקבל עובר זה עדיף
ב4 ברור. 5 מדכא
חמש.
4
4, מי יסתכל לך על זה אם נכשלת ב5
5 מניסיון, ככה התחלתי וסיימתי על 88.
אז מי שמשתמש בציונים נמוכים כתירוץ לרדת הקבצה. אל.
4, אפשר להשלים את היחידה הזאת