4 תשובות
יין ויאנג
סמל האינסוף
יש לי חמש קעקועי עם משמעות.
1)""Amor vincit omnia
האהבה מנצחת הכל.
2)".Amicus certus in re incerta cernitur"
חבר אמיתי מתגלה תחת תנאים מפוקפקים.
3)".Amor non quaerit, amor reperit"
אהבה לא מחפשת, אהבה מוצאת.
4)".Dum spiro, spero"
כל עוד יש חיים, יש תקווה.
5)"vini vidi vici"
באתי, ראיתי, כבשתי.
כל משפטים בלטינית והסטייל את בוחרת כרצונך
את השם שלי + מלך
אנונימי