6 תשובות
And it's whispered that soon, if we all call the tune,
Then the piper will lead us to reason.
שואל השאלה:
רשמתי בפירוש קצרים.
תוכלי/תוכל. לאמר מה התחביבים שלך, מוזיקה.
יהיה לי יותר קל למצוא ציטוטים או משפטים.
שואל השאלה:
אני מעדיפה משפט כללי כזה על החיים
she's buying a stairway to heaven.
דרך אגב זה ציטוט מתוך שיר, וללהקה יש כאלה חמישה סמלים, אם תעשי את הסמלים עם הציטוטזה יהיה ממש יפה